08.03.1994

Valtion maksuperustelaki - Avoin korkeakouluopetus - Kesäyliopisto

Esitys

Opetusministeriölle esitetty sellaisten avointa korkeakouluopetusta ja kesäyliopistojen asemaa koskevien perussäännösten antamista, jotka määrittelisivät kesäyliopistojen ja niissä annettavan opetuksen suhteet yliopistojen antamiin opetuksen muotoihin ja opiskeluoikeuksiin.

Avointa korkeakouluopetusta ja kesäyliopistoja koskevan opetuksen perusteiden sääntelyn puuttuminen aiheutti vaikeasti ratkaistavia ongelmia kesäyliopistojen ja niiden opiskelijoiden oikeusturvan kannalta. Tilanne oli käytännössä epäselvä ja koko maata ajatellen epäyhtenäinen, mikä on hallinnollisesti ja opiskelijoiden oikeusturvan kannalta epätyydyttävää. Vaikka korkeakouluopetustoimen alueet on nykyisin perusteiltaan lakitasoisesti kartoitettu, näin ei ole tapahtunut tässä käsitellyltä osalta. Kesäyliopistot ovat nähtävästi ainoa korkeakouluopetukseen välittömästi liittyvä avoimen korkeakouluopetuksen haara, josta ei ole lakitasoista opetustoimen perusteiden sääntelyä opiskelijoiden aseman kannalta. Kesäyliopistoissa on kuitenkin opiskellut vuosittain avoimen korkeakoulun osalta yli 15.000 opiskelijaa ja kaikkiaan yli 60.000 opiskelijaa.

Kiistanalaisuutta esiintyi opetusministeriön avoimesta korkeakouluopetuksesta korkeakouluissa perittävistä maksuista 25.1.1993 antaman päätöksen osalta sikäli, koskiko päätös ja millä tavoin myös kesäyliopistoja ja oliko se kaikilta osin lainmukainen. Oikeuskansleri katsoi, ettei opetusministeriö ollut ylittänyt sille valtion maksuperustelaissa myönnetyn oikeudellisen harkintavaltansa rajoja, eikä sen päätöstä ollut pidettävä ainakaan selvästi lainvastaisena. Annettavat säännökset tulee kuitenkin ottaa huomioon myös opetustoimen maksupäätöksen sisältöä arvioitaessa (178/1/93).

Valtion maksuperusteL

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.