07.03.1994

Esteellisyys - Pöytäkirja - Hallintomenettelylaki

Esteellisyyssäännösten noudattaminen ja kunnanhallituksen pöytäkirjan pitäminen

Kunnan palopäällikköä huomautettu vastaisen varalle esteellisyyttä koskevien hallintomenettelylain 10 ja 11 §:ien säännösten noudattamatta jättämisestä virkatoiminnassa. Palopäällikkö oli toiminut esittelijänä ja pitänyt pöytäkirjaa palolautakunnan kokouksessa, kun lautakunta oli valinnut palomiehen virkaan viransijaiseksi hänen veljensä pojan. Oikeuskansleri oli todennut, että palopäällikkö oli ollut esteellinen käsittelemään asiaa.

Asiassa on lisäksi kiinnitetty kunnanhallituksen huomiota tarpeelliseen huolellisuuteen kunnanhallituksen käsiteltäväksi siirrettyjen lautakunnan päätösten osalta ja siirtojärjestelyn merkitykseen oikeusturvakeinona. Lisäksi on kiinnitetty kunnanhallituksen ja sen pöytäkirjanpitäjän huomiota kokouksessa käsiteltyjen asioiden ja niissä päätettyjen toimenpiteiden merkitsemiseen riittävällä tarkkuudella pöytäkirjaan. Päätökset tulee merkitä asiakohtaisesti pöytäkirjaan niin tarkasti ja selvästi, ettei epätietoisuutta noudatetusta menettelystä ja päätösten sisällöstä pääse syntymään. Kunnanhallitus oli kokouksessaan käsitellyt mm. edellä mainittua palolautakunnan päätöstä. Erillistä merkintää tästä ei kuitenkaan ollut. Se, mitä kunnanhallituksen kokouksessa tältä osin mahdollisesti oli päätetty, oli jäänyt jossain määrin epäselväksi.

HallintomenettelyL 10 ja 11 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.