19.01.1994

Kuulustelupöytäkirja - Asiakirjan julkisuus - Esitutkinta

Esitutkinnassa kuullun oikeudesta saada jäljennös omasta kuulustelukertomuksestaan.

Esitutkinnassa oli rikosilmoituksen tekijää kuultu todistajana. Kuulusteltu henkilö oli pyytänyt saada laaditusta tutkintapöytäkirjasta jäljennöksen. Nimismies oli ilmoittanut hänelle, ettei esitettyyn pyyntöön voitu suostua esitutkinnan ollessa vielä kesken. Apulaisoikeuskansleri on kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa katsonut, että koska pyynnön kohteena oli ainoastaan jäljennös kuulustellun omasta kertomuksesta laaditusta pöytäkirjasta, asiakirjajulkisuussäännökset eivät sinänsä estä asianomaista viranomaista antamasta puheena olevaa jäljennöstä. Jäljennöksen antaminen on tutkijaviranomaisen harkinnassa. Mikäli esitettyyn pyyntöön ei suostuta, asianomaisella on oikeus saada kielteinen ratkaisu valituskelpoisena kirjallisena päätöksenä.

EsitutkintaL 41 §
L yleisten asiakirjain julkisuudesta 4, 19 § 3 mom 1 kohta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.