07.01.1994

Yleisradio - Vaaliohjelmat - Puoluelain 10 §

Tasapuolisuuden noudattamisesta Oy Yleisradio Ab:n vaaliohjelmissa

Vuoden 1994 tammikuussa pidettäviin presidentinvaaleihin asetetuista ehdokkaista pääsääntöisesti kaikki olivat voineet osallistua kaikkiin Oy Yleisradio Ab:n vaaliohjelmiin tai ohjelmasarjoihin. Poikkeuksen muodostivat TV 1:ssä 4.11. ja 2.12.1993 pidetyt yleisötentit. Niihin oli voinut osallistua seitsemästä rekisteröidyn puolueen asettamasta ehdokkaasta viisi. Neljästä henkilöryhmien asettamasta ehdokkaasta tilaisuuteen oli voinut osallistua kaksi.

Puoluelain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettujen ohjelmallisten näkökohtien soveltamista tapaukseen arvioitaessa oli kiinnitettävä huomiota ohjelman lajiin ja sisältöön. Asiakirjojen mukaan kyseessä olevat kaksi ohjelmaa olivat ainoat, joissa yleisö saattoi esittää ehdokkaille suoraan kysymyksiä. Kahden eduskunnassa edustettuna olevan puolueen asettamat ehdokkaat eivät olleet voineet lainkaan osallistua tämänkaltaiseen ohjelmaan, kun muut sanotunlaisten puolueiden ehdokkaat olivat voineet osallistua ainakin yhteen tällaiseen ohjelmaan. Ohjelmallisilla syillä ei kohtuudella voinut perustella sanottujen ehdokkaiden poissulkemista kokonaan näistä ohjelmista.

Kantelun tehneet kaksi puoluetta olivat myöntäneet, että Oy Yleisradio Ab:n hallintoneuvoston antaman selvityksen valossa vaaleja käsittelevissä muissa ohjelmissa kysymyksessä olevat ehdokkaat tulivat huomioiduiksi.

Huomioon ottaen sen, että tilanne oli kerrotuin tavoin vaalien lähestyessä korjaantunut, asia ei johtanut oikeuskanslerin puolelta muuhun kuin että hän, korostaen radion ja TV:n erityistä merkitystä tasapuolisen informaation jakajana, saattoi asiassa lausumansa Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston tietoon.

PuolueL 10 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.