05.01.1994

Muutoksenhaku - Siirto

Lääninoikeudessa vireillä olleen valituksen liiteasiakirjojen siirtäminen lääninhallituksesta lääninoikeuteen

Kantelija oli lääninhallitukselle/lääninoikeudelle osoitetun kirjeen oheen liittänyt kaupunginvaltuuston antaman päätöksen, joka koski sosiaalilautakunnan valintaa. Lääninhallitus oli viikkoa aikaisemmin siirtänyt kantelijan aikaisemman kirjoituksen lääninoikeuden käsiteltäväksi. Lääninhallitus oli näin ollen tietoinen saman asian vireillä olosta myös lääninoikeudessa ja että näille kummallekin viranomaiselle osoitetun kirjoituksen liiteasiakirja oli siten saattanut olla tarkoitettu lääninoikeudellekin.

Lääninoikeus oli jättänyt sille siirretyn valituksen tutkimatta, koska valituksen tehnyt henkilö ei ollut riittävästi yksilöinyt valitustaan eikä ollut toimittanut lääninoikeudelle valituksenalaista päätöstä lääninoikeuden varattua hänelle siihen tilaisuuden.

Apulaisoikeuskanslerin varamies oli ratkaisussaan katsonut, että vaikkakin hallintomenettelylain 8 §:n soveltaminen tapaukseen oli tulkinnanvaraista, olisi lääninhallituksen hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti tullut toimittaa kantelijan kirjeen liitteenä ollut pöytäkirja myös lääninoikeuden käyttöön.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.