05.01.1994

Hallituksen esityksen perustelut - Valtioneuvoston yleisistunto - Toimivalta

Huomion kiinnittäminen hallituksen esityksen perustelujen oikeasisältöisyyteen

Ministerin ja asianomaisen esittelijän huomiota kiinnitetty siihen, että eduskunnalle annettavissa hallituksen esityksissä ilmoitettujen tietojen tulee olla asiasisällöltään oikeat.

Eduskunnalle annetun aravalainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen yleisperusteluissa oli ilmoitettu, että eduskunnalle annetaan samanaikaisesti erillinen esitys aravalainoituksen rinnalle kehitettävästä korkotukilainsäädännöstä. Koska korkotukilainsäädäntöä koskevaa esitystä, joka oli aikaisemmin poistettu valtioneuvoston esittelylistalta, ei ollut samanaikaisesti eduskunnalle annettu, mainittu lausuma oli jäänyt asiasisällöltään virheelliseksi.

Oikea menettelytapa ja vaihtoehdot oli ennen tasavallan presidentille tapahtuvaa esittelyä saatettu asianomaisen esittelijän tietoon ilmoitettavaksi edelleen ministerille. Ne sisälsivät mm. sen, että jos aravalainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle eri yhteydessä kuin korkotukilainsäädäntöä koskeva esitys, ensin mainitun esityksen perusteluja on muutettava. Koska aravalainsäädännön uudistamista koskeva esitys oli jo käsitelty valtioneuvoston yleisistunnossa, se olisi kuitenkin ollut saatettava ensin uudelleen valtioneuvostoon, jos sen perusteluja oli tarkoitus muuttaa. Päättäminen esityksen antamisesta toisenlaisessa muodossa tasavallan presidentille kuuluu valtioneuvostolle kokonaisuudessaan, eikä yksin ministerille.

Hallituksen esitys aravalainoituksen rinnalle kehitettävästä korkotukilainsäädännöstä oli sittemmin annettu eduskunnalle. Ympäristövaliokunnan mietinnöstä kävi ilmi, että korkotukilainsäädännön vaikutus oli ollut eduskunnan arvioitavana rinnan aravalainsäädännön uudistamisen kanssa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.