17.12.1993

Sotilasvamma - Sairaanhoitokustannusten korvaaminen - Viipyminen

Huomion kiinnittäminen sotilasvammalain 6 §:n mukaisten sairaanhoitokustannusten korvaamisessa edellytettävään joutuisuuteen

Tapaturmavirasto oli myöntänyt asevelvollisuusaikana pitkälliseen munuaiskerästulehdukseen sairastuneelle henkilölle sotilasvammalain mukaista elinkorkoa. Tapaturmavirasto oli maksanut myös edunsaajan sairaanhoitokorvauksia. Vuonna 1991 edunsaajan ja häntä hoitaneen sairaalan vireille panemien sairaanhoitokorvausasioiden käsittely oli viipynyt enimmillään noin kaksi vuotta. Tapaturmavirasto oli heinäkuussa 1993 maksanut kaikki erääntyneet sairaanhoitokorvaukset kerralla. Edunsaajan kanteluun annetussa apulaisoikeuskanslerin ratkaisussa on katsottu, että tapaturmavirasto oli esittänyt asianmukaiset perustelut elinkorkoasioiden käsittelyn ensisijaisuudelle muihin asioihin nähden. Edunsaajien on kuitenkin voitava edellyttää, että myös lääkärinhoitoa, lääkkeitä, matkakustannuksia ja muita sotilasvammalain 6 §:n mukaisia kustannuksia koskevat rutiinityyppisemmät korvausasiat ratkaistaan ja maksuunpannaan kohtuullisessa ajassa. Tämän johdosta kiinnitetty tapaturmaviraston huomiota sotilasvammalain 6 §:n mukaisissa sairaanhoidon kustannusten korvausasioissa edellytettävään joutuisuuteen.

SotilasvammaL 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.