20.12.1993

Ahvenanmaan itsehallintolaki - Sopimusasetus - Televisiolupamaksun perintä

Kysymys valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan viranomaisten välisestä toimivallasta televisiolupamaksujen perinnässä

Liikenneministeriön, Telehallintokeskuksen ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen tietoon saatettu oikeuskanslerin käsitys sopimusasetukseen perustuvan järjestelyn tarpeellisuudesta järjestettäessä valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan viranomaisten välistä toimivaltaa televisiolupamaksujen perinnässä Ahvenanmaan maakunnan osalta.

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 18 §:n 20 kohdan mukaan maakunnalla on lainsäädäntövalta oikeutta mm. yleisradiotoiminnan harjoittamiseen koskevissa asioissa. Tämä toimivalta on siirtynyt maakunnalle uudella itsehallintolailla, joka on tullut voimaan 1.1.1993. Kysymyksessä olevaa oikeudenalaa oli aikaisemmin säännelty valtakunnan lainsäädännöllä, joka myös oli annettu ennen uuden itsehallintolain voimaantuloa. Valtakunnan lainsäädäntö on itsehallintolain 71 §:n mukaan jäänyt voimaan maakunnassa, kunnes se kumotaan maakuntalailla. Oikeudenalan hallinto on siirtynyt kuitenkin heti uuden itsehallintolain voimaantultua (HE N:o 73/1990 vp. s. 99). Maakunnan toimivaltaan on kuulunut sen nojalla myös televisiolupamaksujen periminen.

Ahvenanmaan itsehallintolain 32 §:n 1 momentin mukaan maakuntahallituksen suostumuksella voidaan maakunnan hallintoon kuuluvia tehtäviä siirtää asetuksella määräajaksi tai toistaiseksi valtakunnan viranomaiselle (sopimusasetus). Valtakunnan viranomaisena toimivalle Telehallintokeskukselle voitiin edellä sanotulla perusteella 1.1.1993 jälkeen siirtää maakunnan viranomaisille kuuluva hallinnollinen toimivalta TV-lupamaksujen perintään Ahvenanmaalla vain sopimusasetuksella. Samaa asiaa tarkoittava valtakunnan viranomaisten ja Ahvenanmaan maakuntahallituksen välinen muunlainen sopimusjärjestely, johon asiassa pääasiassa käytännön syistä oli turvauduttu ennen sopimusasetuksen antamista, ei ollut mahdollinen.

Ahvenanmaan itsehallintoL 32 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.