13.12.1993

Syyteharkinnan viipyminen - Syyttämättäjättäminen - Päätöksen perusteleminen

Huomion kiinnittäminen syyteharkinnan joutuisuuteen ja syyttämättäjättämispäätöksen perustelemiseen

Apulaisnimismiehen huomiota kiinnitetty syyttäjän velvollisuuteen suorittaa syyteharkinta joutuisasti ja perustella syyttämättäjättämispäätös asianmukaisesti. Syyteharkinnan suorittaminen epäiltyä petosta koskevassa asiassa oli asian laatuun ja suppeuteen nähden aiheettomasti viivästynyt, kun se oli ilman hyväksyttävää syytä kestänyt yli kaksi vuotta kolme kuukautta. Apulaisnimismies ei ollut syyttämättäjättämispäätöksen perusteluissa arvioinut asiassa esitettyä näyttöä Syyttäjäsanomissa nro 3/90 edellytetyllä tavalla, vaan hän oli ratkaisun perusteluosaan kirjoittanut syylliseksi epäillyn esitutkinnassa antaman kertomuksen ja sitten siihen ja todistajien kertomuksiin ylimalkaisesti viitaten tehnyt sen johtopäätöksen, ettei riittävää näyttöä syytteen nostamiseksi ollut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.