30.11.1993

Jäämäluetteloiden tarkastus - Korvauksen perintä - Tiekustannusten korvaus

Käsityksen lausuminen jäämäluetteloiden tarkastuksen järjestämisestä ja korvauksen perimisestä

Maanhankintalain 105 ja 109 §:n nojalla luovutettu tontti oli panttina tiekustannusten korvaamisesta niin kauan kuin ne olivat maksamatta. Luovutus oli tapahtunut vuonna 1953, päätös kustannusten korvaamisesta oli tehty vuonna 1965 ja panttioikeudesta oli tehty merkintä kiinnitysrekisteriin vuonna 1966. Vuosien 1967 ja 1968 vuotuismaksujen (loppumaksun) perintä oli vuonna 1969 epäonnistunut tontin alkuperäisiltä omistajilta, jotka olivat luopuneet tontistaan jo vuonna 1957.

Apulaisoikeuskansleri on päätöksessään katsonut, että lääninhallituksen asutushallitukselle ja maatilahallituksella vuosittain toimittamien jäämäluetteloiden tarkastus olisi ollut asianmukaista järjestää niin, että vanhoihin korvauksiin olisi voitu kiinnittää riittävää huomiota ja perintätoimenpiteisiin ryhtyä aikaisemmin. Korvauksen perintää sen vähäisyydestä huolimatta tontin nykyiseltä omistajalta ei voitu pitää kohtuullisena. Tontinomistajan harkintaan kuitenkin jäi, halusiko hän hakea valtiokonttorilta maksuvapautusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.