09.12.1993

Tiedoksiantovelvollisuus - Rangaistusmääräyksen vastustaminen

Huomion kiinnittäminen päätöksestä ilmoittamiseen

Rangaistusmääräystä vastustanut vastaaja ei ollut mennyt asian toiseen käsittelyyn ja tiedustellessaan myöhemmin päätöksen sisältöä hänelle oli raastuvanoikeuden kansliasta ilmoitettu, että sakko oli jäänyt ennalleen. Ulosottoperinnässä oli selvinnyt, että hänet oli tuomittu maksamaan myös todistajanpalkkio.

Kihlakunnantuomarin ja nimismiehen selvitysten mukaan tuomitusta sakosta ja muusta korvausvelvollisuudesta ilmoittaminen oli silloisten raastuvanoikeuden ja kaupunginviskaalinviraston kesken järjestetty siten, että syyttäjä huolehti tilillepanokortin lähettämisestä poissaolleelle vastaajalle. Asiassa on jäänyt epäselväksi, oliko vastaaja saanut hänelle todennäköisesti lähetetyn tilillepanokortin eikä asiaan ole saatavissa lisäselvitystä.

Tilillepanokortin lähettäminen ja lähetyspäivän kirjaaminen oli kuitenkin ollut tuomioistuimen vastuulla. Käräjäoikeuden laamannin huomiota kiinnitetty siihen, että sovittaessa tuomioistuimen ja syyttäjän kesken tällaisista järjestelyistä tulisi huolehtia mahdollisuudesta tarkastaa toimenpiteet jälkikäteen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.