07.12.1993

Viivästyminen asian käsittelyssä - Käsittelyjärjestys - Yhdistysrekisteri - Nimenkirjoittajan merkitseminen rekisteriin

Joutuisuusvaatimus sekä käsittelyjärjestys yhdistyksen nimenkirjoittajien vaihtumisen rekisteriin merkitsemistä koskevissa asioissa

Oikeusministeriön huomiota kiinnitetty rekisteröintiasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseen yhdistysrekisteritoimistossa. Samalla kiinnitetty huomiota nimenkirjoittajien vaihtumisen rekisteriin merkitsemisessä noudatettavaan menettelyyn silloin, kuin vireillä on useita samaa yhdistystä koskevia ilmoituksia (rekisteröinti-, sääntö- ja nimenkirjoittajien muutosilmoituksia).

Yhdistysten rekisteröintiin liittyvien asioiden käsittelemisen tulee pääsääntöisesti tapahtua saapumisjärjestyksessä. Rekisteriviranomaisen harkintavallassa on eräiltä osin poiketa saapumisjärjestyksen mukaisesta käsittelytavasta. Samantyyppisten yksinkertaisten ilmoitusten rekisteröinti voidaan järjestää tapahtuvaksi joutuisammin. Poikkeamisen säännönmukaisesta käsittelystä samanlaisten ilmoitusten välillä tulee perustua tapauksen erityislaatuun. Hyväksyttävien kiireellisyysperusteiden on oltava kaikkien hakijoiden tiedossa ja poikkeuksellisten syiden käytön ilmoitusten käsittelyn nopeuttamiseksi tulee koskea ohjeistetusti kaikkia asianosaisia.

Samaa yhdistystä koskevien useiden rekisteri-ilmoitusten käsitteleminen yhdessä ensimmäisen ilmoituksen saapumispäivän perusteella on sinänsä hyväksyttävää. Näin voidaan nopeuttaa yhdistystä koskevien perättäisten sääntömuutosilmoitusten käsittelyä. Samalla on kuitenkin tärkeää, ettei kohtuuttomasti viivästytetä nimenkirjoittajan vaihtumista koskevan ilmoituksen merkitsemistä rekisteriin. Rekisteröimisasioiden käsittelyyn kuluvan pitkän ajan vuoksi hallinnollisten toimintatapojen joustavoittamista asioiden laadun mukaan on pidettävä perusteltuna.

YhdistysL 52 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.