30.11.1993

Kotietsinnän edellytykset - Kotietsinnän toimittaminen

Kotietsinnän edellytysten selvittäminen ja kotietsinnässä noudatettava menettelytapa

Nimismiespiirin poliisimiesten huomiota kiinnitetty kotietsinnän edellytysten huolelliseen selvittämiseen ja kotietsinnän toimittamista koskevien menettelytapasäännösten tarkkaan noudattamiseen.

Asunnon oven nimikyltin tietojen ja asunnon oven poliiseille avanneen henkilön kanssa käydyn keskustelun perusteella olisi ollut perusteltua päätyä siihen johtopäätökseen, ettei asunto ollut poliisien etsimän henkilön asunto eikä myöskään voitu erittäin painavin perustein olettaa, että etsitty henkilö olisi ollut asunnossa. Näin ollen pakkokeinolain 5 luvun 1 §:n 3 momentissa edellytettyjä perusteita kotietsinnän toimittamiseen ei ollut. Asunnossa käyneet poliisimiehet eivät olleet pitäneet toimituksen johdosta pöytäkirjaa kotietsinnästä eivätkä he mielestään olleet suorittaneet kotietsintää. Asunnossa olleet henkilöt olivat kuitenkin ymmärtäneet poliisimiesten menettelyn kotietsinnäksi. Koska poliisimiehet olivat puheena olevaa tehtävää suorittaessaan tarkastaneet asuntoa enemmän, kuin mihin heillä olisi ollut mahdollisuus keskustellessaan asunnon haltijan kanssa hänen hyväksymässään paikassa asunnossa tai sen ovella, heidän menettelyään oli arvosteltava kotietsintää koskevien säännösten pohjalta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.