26.11.1993

Tielautakunnan sihteeri - Esteellisyys

Tielautakunnan sihteerin huomiota kiinnitetty esteellisyyssäännösten noudattamiseen

Tielautakunnan sihteerinä toiminut kunnossapitorakennusmestari oli ollut kutsuttuna läsnä tiekunnan vuosikokouksessa lähinnä asiantuntijan ominaisuudessa. Hänet oli suostumuksensa mukaan valittu kokouksen puheenjohtajaksi, vaikka hän oli mieltänyt saattavansa itsensä esteelliseksi valmistelemaan virkatehtäviinsä kuuluvia tielautakunnan käsiteltäviä asioita siinä tapauksessa, että po. tiekunnan kokouksessa käsitellyistä asioista mahdollisesti valitettaisiin tielautakunnalle. Yhtään asiaa ei po. kokouksesta saatettu tielautakunnan käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskansleri oli ratkaisussaan arvostellut rakennusmestarin menettelyä. Puheenjohtajana toimiminen tiekunnan kokouksessa ja siihen liittynyt mahdollisuus osallistua tiekunnan päätöksentekoon oli saattanut vaarantaa joidenkin tieosakkaiden luottamusta rakennusmestarin vastaisten virkatoimien puolueettomuuteen po. yksityistietä koskevissa asioissa. Kunnossapitorakennusmestarin huomiota kiinnitetty esteellisyyssäännösten noudattamisen tärkeyteen asianmukaisen viranhoitamisen kannalta sekä niin, että luottamus virkatoiminnan puolueettomuuteen ei vaarantuisi.

L yksityisistä teistä 54 § 6 mom.
KunnallisL 75 § 3 mom.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.