17.11.1993

Esitutkinta - Esitutkinnan lopettaminen - Tutkinnanjohtajan toimenpiteet - Syyttäjän syyteharkinta

Käsityksen lausuminen esitutkinnan johtajan menettelystä esitutkinnan lopettamista ynnä muuta koskevassa asiassa

Henkilö oli poliisille tehnyt luvatonta rakentamista ja varomatonta tulenkäsittelyä koskevan rikosilmoituksen ja siinä nimennyt sanottuihin rikkomuksiin syylliseksi epäillyiksi kaksi muuta henkilöä. Myöhemmin tuo henkilö oli poliisille toimittanut vielä kaksi lisäkirjoitusta, joissa hän oli laajentanut alkuperäistä rikosilmoitustaan niin, että hän oli niissä esittänyt väitteitä siitä, että myös kunnan rakennuslautakunta ja kunnan palolautakunta sekä palopäällikkö olisivat asiassa menetelleet virheellisesti.

Esitutkinta rikosjutussa oli suoritettu siten, että myöhemmät lisäkirjoitukset eri viranomaisten virheellisestä menettelystä oli jo alunalkaen jätetty tutkimusten ulkopuolelle, koska niiltä osin ei ollut todettu mitään rikosta tapahtuneeksi. Luvatonta rakentamista ja varomatonta tulenkäsittelyä koskeva asia oli päättynyt siten, että nimismiespiirissä tutkinnan johtajana toiminut komisario oli, poliisilain 14 §:n 2 momenttiin viitaten, päättänyt olla saattamatta asiaa syyttäjän harkittavaksi. Päätöstään komisario oli perustellut sillä, että kysymyksessä oli ollut vähäpätöinen rikos ja ettei yleinen etu ollut vaatinut poliisin toimenpiteitä asiassa.

Kanteluasiaan antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, että harkintavallan käyttäminen tämänkaltaisissa jutuissa olisi ollut paremminkin syyttäjälle kuin esitutkinnan johtajalle kuuluva tehtävä. Apulaisoikeuskansleri on lisäksi kiinnittänyt nimismiehen ja komisarion huomiota esitutkinnan suorittamista ja rajaamista koskevien säännösten noudattamiseen. Kun henkilö oli poliisille toimittamissaan lisäkirjoituksissa esittänyt väitteitä eri viranomaistoimintojen virheellisyydestä, poliisin olisi tullut joko laatia noiden viranomaisten toimintaa koskeva eri rikosilmoitus tai ainakin täydentää aikaisemmin laadittua rikosilmoitusta noiden väitteiden osalta. Samoin poliisin olisi tullut myös jälkikäteen todennettavissa olevalla tavalla ilmoittaa henkilölle syy siihen, ettei poliisi ollut suorittanut esitutkintaa viranomaistoimintoja koskevien rikosväitteiden osalta.

EsitutkintaL 2 §
A esitutkinnasta ja pakkokeinoista 1 §
A esitutkinnasta ja pakkokeinoista 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.