15.11.1993

Katsastusmääräysten antaminen - Sivutoimi - Esteellisyys

Kysymys virkamiesoikeudellisten periaatteiden noudattamisesta alusten katsastusmääräysten antamista koskevassa asiassa

Alusten katsastusmääräyksiä koskevaan kanteluun annetusta apulaisoikeuskanslerin päätöksestä ilmenee mm., että aluksen katsastaa merenkulkuhallitus joko oman organisaationsa puitteissa tai antamalla katsastuksen toimittamisen alusten katsastuksista annetun asetuksen 4 §:n 1 momentin nojalla tarkoitusta varten nimitetylle palkkiotoimiselle katsastajalle tai hyväksymälleen luokituslaitokselle. Merenkulkuhallitus oli päättänyt siirtyä asteettain ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa virkamieskatsastusjärjestelmään ja kehittää katsastusten sisältöä vastaamaan uuden valvontajärjestelmän vaatimuksia.

Virkamiesoikeutta koskevat säännökset eivät sinänsä kiellä merenkulkulaitoksen palveluksessa olevan henkilön määräämistä palkkiotoimisen katsastajan tehtävään. Se, missä määrin näin tapahtuu, on asianomaisen viranomaisen harkinnassa. Katsastusmääräysten antamisessa virkamiehille on otettava huomioon muun ohella virkamiesoikeudelliset näkökohdat. Valtion virkamieslain 24 §:n säännöksistä johtuu, ettei katsastustehtävien suorittamisesta saa olla haittaa viran asianmukaiselle hoidolle. Säännös merkitsee myös esteellisyysnäkökohtien huomioon ottamista.

Valtion virkamiesL 24 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.