29.09.1993

Syyttämättä jättäminen - Vähäisyysperuste - Perusteluvelvollisuus

Syyttämättäjättämispäätöksen perustelemisvelvollisuudesta

Kaupunginviskaalin tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys siitä, että tehdessään syyttämättäjättämispäätöksen rikoslain voimaanpanemisesta annetun asetuksen 15 §:n 2 momentin 1 kohdan nojalla hänen olisi perusteluissa tullut esittää arviointinsa teon haitallisuudesta, tekijän syyllisyydestä ja teon kokonaisarvostelusta. Oikeuskanslerin 21.12.1990 syyttämättä jättämistä koskevien säännösten soveltamisesta antamien ohjeiden ja niihin liittyvän syyttäjäosaston muistion mukaan vähäisyysperustetta sovellettaessa, milloin kysymys on yleiseltä luonteeltaan vähäisen rikoslajin lievästä tekomuodosta ja teon vähäinen haitallisuus ja tekijän lievä syyllisyys ilmenevät jo teonkuvauksesta, eivät enemmät perustelut ole tarpeen. Nyt käsillä olevaan tapaukseen oli kuitenkin liittynyt lukuisia tulkinnanvaraisia elementtejä alkaen syyksi luettavasta rikosnimikkeestä. Päätös olisi tämän vuoksi tullut yksityiskohtaisesti perustella.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.