15.09.1993

Syyttäjän menettely - Näytön arviointi - Hyvä syyttäjäkäytäntö

Huomion kiinnittäminen syyttäjän toimintaa ja hyvää syyttäjäkäytäntöä koskeviin periaatteisiin

Vt. kaupunginviskaali oli päättänyt rikosjutussa nostaa syytteen vastaajaa vastaan yksin teoin tehdyistä henkilöauton luvattomasta käytöstä, ajo-oikeudetta ajosta ja liikenteen vaarantamisesta. Vastaaja oli esitutkinnassa kuulusteltuna kiistänyt syyllistyneensä sanottuihin rikoksiin ja ilmoittanut useiden sellaisten henkilöiden nimet, jotka saattoivat todistaa, että hän oli rikosten tapahtuma-aikana ollut muualla kuin rikosten tekopaikkakunnalla. Vastaajan ilmoittamia alibitodistajia ei ollut lainkaan kuultu esitutkinnan yhteydessä. Vt. kaupunginviskaali oli syyteharkintaa suorittaessaan arvioinut, että esitutkinnassa kuultujen kolmen koulutytön yhtäpitävät kertomukset ja heidän valokuvan perusteella suorittamansa jossain määrin epävarmat vastaajan tunnistamiset jo pelkästään olivat olleet riittävänä näyttönä syytteen nostamiselle. Raastuvanoikeus oli jutun osalta antamassaan päätöksessä hylännyt syytteen toteennäyttämättömänä.

Vastaajan kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, ettei vt. kaupunginviskaali ollut ennen syyteharkinnan suorittamista pitänyt aiheellisena mitenkään tarkistuttaa vastaajan esitutkinnassa esiintuoman alibitodistelun todenperäisyyttä, vaikka sen tarkistuttaminen ei olisi ilmeisestikään vaatinut kovin suurta vaivannäköä. Lisäksi vt. kaupunginviskaali on kantelun johdosta antamassaan selvityksessä esittänyt näkemyksenään, että hän olisi päätynyt syytteen nostamiseen, vaikka vastaajan nimeämiä ja tälle alibin vahvistaneita todistajia olisi kuultu jo esitutkinnan yhteydessä. Selvityksessä julkituotu näkemys osoittaa asenteellisuutta, jota syyttäjän toiminnassa ei voida pitää asianmukaisena. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan kiinnittänyt vt. kaupunginviskaalin huomiota syyttäjän toimintaa ja hyvää syyttäjäkäytäntöä koskeviin periaatteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.