16.09.1993

Oikeuskanslerin toimivalta - Julkinen tehtävä - Työttömyyskassa - Ilmoitus jäsenyyden hyväksymisestä - Viipyminen

1) Oikeuskanslerin toimivalta tutkia työttömyyskassan menettelyä 2) Huomion kiinnittäminen joutuisuuden vaatimukseen työttömyyskassan jäsenyyden hyväksymispäätöksen tiedoksiannossa

1) Vuoden 1991 alusta muutetun hallitusmuodon 46 §:ssä (1221/90) oikeuskanslerin valvontavalta koskee kaikkia niitä, jotka hoitavat julkista tehtävää. Työttömyyskassat huolehtivat mm. työttömyysturvalaissa (602/84) tarkoitetun ansioon sidotun työttömyysturvan järjestämisestä jäsenilleen. Työttömyyskassan jäsenten lakisääteisen toimeentuloturvan järjestämisessä on kysymys sosiaali- ja terveysministeriön valvonnassa tapahtuvasta julkisesta tehtävästä, joka lain voimaan tulon jälkeiseltä osin kuuluu oikeuskanslerin valvonnan piiriin.

2) Syyskaudella 1991 Insinöörien, arkkitehtien ja ekonomien työttömyyskassan hallituksen päätöksellä kassan jäseniksi hyväksytyille oli toimitettu tieto hyväksymisestä vasta joulukuussa 1991. Kanteluun annetussa AOK:n ratkaisussa on todettu, että irtisanomisen tai lomautuksen ajankohdasta riippuen työttömyyskassan jäseneksi hyväksymispäivällä saattaa olla merkittäviä taloudellisia vaikutuksia työttömyysturvan tason kannalta. Sen vuoksi päätöksessä on kiinnitetty työttömyyskassan huomiota riittävän joutuisuuden vaatimukseen tämäntyyppisissä asioissa.

Hallitusmuoto 46 § (1221/90)
TyöttömyyskassaL 1 §
TyöttömyysturvaL 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.