08.09.1993

Asianomistajan asiamies - Kaupunginviskaalinviraston henkilökunta

Kaupunginviskaalinviraston toimistovirkailijan oikeudesta toimia asianomistajan asiamiehenä

Kantelukirjoituksen johdosta antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on todennut, ettei kaupunginviskaalinvirastojen toimistohenkilökunnan asiamiestehtävissä toimimisesta ollut annettu erityisiä säännöksiä eikä määräyksiä. Käytännössä useilla paikkakunnilla haastemiehet olivat hoitaneet tuomioistuimissa yksinkertaisia asiamiestehtäviä ja ottaneet niistä palkkioita. Valtion virkamieslain (755/86) 24 §:n 1 momentin mukaan virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien suorittamiseen, ellei asianomainen viranomainen hakemuksesta myönnä hänelle siihen sivutoimilupaa.

Kaupunginviskaalinviraston vs. toimistovirkailijalla oli ollut lupa toimia asiamiestehtävissä. Toiminta oli ollut pienimuotoista eikä sen ollut osoitettu haitanneen hänen virkatehtäviensä hoitoa. Asiassa ei ollut käynyt ilmi, että kaupunginviskaalinvirastossa olisi menetelty lainvastaisesti tai muuten virheellisesti asiamiestehtäviä hoidettaessa. Sen vuoksi ja kun kysymys asianomistajien edustamisesta oikeudenkäynnissä oli harkittavana rikosprosessin uudistamisen yhteydessä, kantelukirjoitus ei ollut antanut aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.