16.07.1993

Julkisuusperiaate - Kehitysyhteistyö - Ulkoasiainhallinto

Menettely ulkoasiainministeriössä WIDER-instituutin rahoitusjärjestelyjä koskeneessa asiassa

Oikeuskansleri otti omana aloitteena selvitettäväkseen asian, joka koski eräissä sanomalehtikirjoituksissa esitettyä väitettä epäasianmukaisesta menettelystä ulkoasiainministeriön tehdessä japanilaisen Sasakawa-säätiöryhmän kanssa sopimuksen lisärahoituksen hankkimiseksi WIDER-instituuttia (Taloudellisen kehitystutkimuksen kansainvälistä instituuttia) varten.

Oikeuskanslerin päätöksessä on todettu, että oikeuskanslerin toimivaltaan ei kuulu tutkia asiaa niiltä osin kuin on kysymys menettelystä WIDER-instituutissa. Asia on tutkittu ulkoasiainministeriön ja sen virkamiesten menettelyn osalta.

Päätöksessä arvostellaan sitä, että siitä tavanomaisesta menettelystä selvästi poikkeavasta järjestelystä, jolla Suomen kehitysyhteistyövaroin tapahtuvaan Sasakawa-säätiön Afrikanprojektin tukemiseen oli kytketty säätiön taholta WIDER-instituutille maksettava avustus, ei ollut ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston virkamiesten taholta informoitu ulkoasiainministerin sijaisena toiminutta ministeriä, joka esittelystä oli tehnyt asiaa koskeneen varainmyöntöpäätöksen.

Ministeriössä oli merkitty salassa pidettäväksi Suomen ja Sasakawa-säätiöryhmän edustajan allekirjoittama aiepöytäkirjan luonteinen Memorandum of Understanding -niminen asiakirja, joka oli sisältänyt Suomen puolelta ainakin jonkinasteisen sitoumuksen myöntää taloudellista avustusta säätiöryhmän Afrikan-projekteihin. Oikeuskansleri on lausunut käsityksenään, että hallinnon avoimuuden periaate huomioon ottaen salassapitämistä koskenut päätös olisi edellyttänyt selkeät perustelut. Salassapitoa koskevan kysymyksen sinänsä oikeuskansleri on katsonut tulkinnanvaraiseksi.

Oikeuskansleri on lausunut pitävänsä tarpeellisena, että ulkoasiainministeriössä saadaan toteutetuksi vireillä oleva hanke laatia hallinnolliset määräykset tai ohjeet kansainvälisille järjestöille annettavien avustusten seurannassa ja valvonnassa noudatettavista menettelytavoista.

AsiakJulkL ja -A

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.