11.05.1993

Valtion vahingonkorvausvaatimus - Virkamies virkatehtävässä - Lievä tuottamus

Valtion virkamieheen kohdistamasta vahingonkorvausvaatimuksesta

Sisäasiainministeriö on kanteluasiassa antamassaan lausunnossa todennut, että jos poliisimiehen epäiltyä liikennerikosta koskeva asia viedään alioikeuteen, vaaditaan vahingon aiheuttaneelta korvausta valtion kulkuneuvolle aiheutuneesta vahingosta, vaikka vahingon aiheuttaja olisi poliisimies, joka oli syyllistynyt tekoon virkatehtävässään. Poliisimiehen omana asiana on tuoda tuomioistuimessa esille vahingonkorvauksen kohtuullistamisvaatimus ja sen perustelut.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että poliisin oikeusturvan kannalta ja prosessitaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen ei ole tarkoituksenmukaista, että virkatehtävässään tuottamukselliseen liikennerikokseen syyllistynyt poliisimies joutuu itse huolehtimaan kohtuullistamisvaatimuksen esittämisestä vapautuakseen lievinä pidettävissä tapauksissa korvausvelvollisuudesta valtiolle.

Tämän vuoksi kun poliisimies syyllistyy liikennerikokseen virkatehtävässään, valtion asianomistajapuhevaltaa käyttävän virkamiehen tulisi ennen vahingonkorvausvaatimuksen tekemistä tutkia myös poliisimiehen tuottamuksen astetta ja harkita, onko vaatimusta syytä esittää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.