31.03.1993

Ulosmittausvalitus - Täytäntöönpanon keskeyttäminen - Tiedoksiantovelvollisuus

Huomion kiinnittäminen ulosottoasioiden käsittelyssä noudatettavien säännösten oikeaan soveltamiseen

Maistraatti oli päätöksessään määrännyt palkan ulosmittauksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi edellyttäen, että valittaja asettaa ulosottomiehen hyväksymän vakuuden 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Maistraatti ei ollut antanut päätöstään valittajalle tiedoksi. Ulosottolaissa ei sanota, kenen tulee antaa keskeyttämispäätös valittajalle tiedoksi, mikäli häneltä edellytetään vakuutta, eikä tiedoksiantovelvollisuudesta ole ollut mainintaa maistraatin päätöksessä.

Valittaja ei ollut asettanut keskeyttämisen edellyttämää vakuutta. Täytäntöönpanon keskeytys oli kuitenkin toimeenpantu siten, että asialle oli merkitty tilityskielto. Palkan ulosmittauksesta kertyneitä varoja ei ollut ennen maistraatin lopullista päätöstä ja keskeytyksen kumoamista tilitetty edelleen. Koska vakuuden asettaminen oli ollut täytäntöönpanon keskeyttämisen edellytys, päätöksen sisältö olisi tullut saattaa valittajan tietoon. Tiedoksiantovelvollisuus on kuulunut päätöksen tehneenä viranomaisena maistraatille joko välittömästi tai antamalla se välipäätöksessä nimenomaisesti kaupunginvoudin tehtäväksi. Maistraatin huomiota on kiinnitetty ulosottoasioiden käsittelyssä noudatettavien säännösten oikeaan soveltamiseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.