19.02.1993

Lääninsyyttäjän tarkastustoiminta - Esitutkinnan loppuunsaattaminen - Syyttämättäjättämispäätösten laatiminen

Lääninsyyttäjän huomiota kiinnitetty esitutkinnan viivytyksettömään loppuunsaattamiseen ym.

Kanteluasiassa annettu ratkaisu on saatettu lääninpoliisineuvoksen tietoon siinä tarkoituksessa, että hän läänin poliisitoimintaa johtaessaan ja lääninsyyttäjänä alisyyttäjien syyttäjäntoimintaa tarkastaessaan kiinnittäisi huomiota siihen, että esitutkinta rikosjutussa on aloitettava ja loppuunsaatettava asianmukaisella tavalla ja niin hyvissä ajoin, että syyttäjä voi suorittaa jutussa syyteharkintansa ennen syyteoikeuden vanhentumista. Ns. asianomistajarikoksissa on asianomistajan esittämästä rangaistusvaatimuksesta tehtävä asiakirjoihin selkeät ja yksiselitteiset merkinnät. Huomiota on lisäksi kiinnitettävä siihen, että syyttämättäjättämispäätökset tulee laatia siten, että tapahtumatiedoista kunkin syyttämättä jätetyn henkilön osalta selvästi ilmenee, mikä juuri tuon henkilön yhteys tapahtumien kulkuun on ollut.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.