19.02.1993

Esitutkinnan loppuunsaattaminen - Viivyttely - Syyttämättäjättämispäätösten laatiminen

Nimismiesten huomiota kiinnitetty esitutkinnan viivytyksettömään loppuunsaattamiseen ym.

Henkilö oli nimismiespiiriin puhelimitse tekemässään rikosilmoituksessa kertonut useina vuosina joutuneensa erinäisten rikosten kohteeksi. Näistä rikoksista useimmat olivat olleet ns. asianomistajarikoksia. Henkilö oli pyytänyt asian tutkimista, mutta nimismiespiirissä laadittuun rikosilmoitukseen ei ollut tehty merkintää siitä, oliko hän esittänyt myös rangaistusvaatimuksen. Henkilöä oli asiassa kuulusteltu vasta yhden vuoden ja neljän kuukauden kuluttua, jolloin hän oli siinä yhteydessä esittänyt rangaistusvaatimuksensa. Tätä sinänsä varsin vähäistä juttua koskevan esitutkinnan loppuunsaattamiseen ja esitutkintapöytäkirjan valmistumiseen oli mennyt aikaa lähes kaksi vuotta.

Vs. nimismies oli syyttäjänä lopulta katsonut, että syyteoikeus jutussa oli rikoslain 8 luvun 1 §:n mukaisesti vanhentunut. Sen vuoksi vs. nimismies oli jättänyt syytteen nostamatta kaikkia jutussa syylliseksi epäiltyinä kuulusteltuja kuutta henkilöä vastaan. Syyttämättäjättämispäätöksissä vs. nimismies oli kaikkien henkilöiden osalta esittänyt täsmälleen samansisältöisen, varsin ylimalkaisen ja eri rikoksia tarkemmin erittelemättömän teonkuvauksen, vaikka kunkin henkilön oli epäilty menettelyllään syyllistyneen vain yhteen teonkuvauksessa tarkoitettuun osatekoon.

Kanteluasiaan antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt nimismiesten huomiota siihen, että esitutkinta rikosjutussa on aloitettava ja loppuunsaatettava asianmukaisella tavalla ja niin hyvissä ajoin, että syyttäjä voi suorittaa jutussa syyteharkintansa ennen syyteoikeuden vanhentumista. Huomiota on kiinnitetty myös siihen, että ns. asianomistajarikoksissa on asianomistajan esittämästä rangaistusvaatimuksesta tehtävä asiakirjoihin selkeät ja yksiselitteiset merkinnät. Huomiota on lisäksi kiinnitetty siihen, että syyttämättäjättämispäätökset tulee laatia siten, että tapahtumatiedoista kunkin syyttämättä jätetyn henkilön osalta selvästi ilmenee, mikä juuri tuon henkilön yhteys tapahtumien kulkuun on ollut.

Esitutkintalaki 3 §
Rikoslaki 8 luku 1 § ja 6 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.