09.02.1993

Oikeudellinen asema - Työntekijä - Yrittäjä - Postinjakaja - Veron ennakkoperintä

Kysymys postinkuljettajan oikeudellisesta asemasta kun postinkuljettajana on taksiautoilija

Posti- ja lennätinlaitoksen postipiirikonttorin vakiolomakkeelle laadittuun päätökseen, jolla taksiautoilija oli hyväksytty tietylle linjalle postinjakajan tehtävään oli tehtävän laaduksi merkitty itsenäinen yrittäjä. Useita vuosia myöhemmin tehdyssä palkkion tarkistamispäätöksessä ei sitävastoin ollut merkintää tehtävän laadusta. Sen vuoksi oli saattanut syntyä epäselvyyttä siitä, oliko asianomainen postinjakaja työntekijä vai itsenäinen yrittäjä.

Apulaisoikeuskanslerin päätöksessä pidetty asianmukaisena, että posti- ja telelaitos ryhtyisi toimiin yleisohjeiden antamiseksi, jotta postinjakajien ottamista ja palkkion tarkistamista koskeviin sopimuksiin sisällytetään selkeä määräys tehtävän laadusta sekä osapuolien oikeuksista ja velvollisuuksista. Samalla apulaisoikeuskansleri kiinnitti posti- ja telelaitoksen huomiota yhdenmukaisen menettelyn vaatimuksen noudattamiseen postinkuljettajien palkkioista toimitettavassa ennakkoperinnässä.

TyösopimusL 1 §
EnnakkoperintäL 2 §
EnnakkoperintäL 4 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.