14.04.1993

Syyteharkinnan suorittaminen - Viivyttely

Huomion kiinnittäminen viivyttelyyn syyteharkinnassa

Apulaisnimismiehen huomiota kiinnitetty siihen, että syyteharkinta on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä ja että hyvä syyttäjätapa edellyttää syyttäjän oma-aloitteisesti ilmoittavan asianosaiselle niistä syistä, joiden vuoksi hän ei ole voinut suorittaa syyteharkintaa ennalta ilmoittamassaan määräajassa.

Syyteharkinnan suorittaminen ruumiinvamman tuottamusta ynnä muuta koskevassa asiassa oli ilman hyväksyttävää syytä asianomistajan kiirehtimisestä huolimatta kestänyt vuoden ja kaksi kuukautta. Syyteharkinnan kohteena olleessa pöytäkirjassa oli ollut 12 sivua, mutta vastuun kohdentamista koskevan kysymyksen ratkaisemiseen oli liittynyt tavanomaisesta poikkeavia näytönarviointi- ja oikeuskysymyksiä. Syyttäjä oli asianomistajan kiirehtimisten johdosta ilmoittanut pyrkivänsä suorittamaan syyteharkinnan tiettyihin ajankohtiin mennessä, mutta ei ollut tehnyt syyteharkintaratkaisua ilmoittamissaan määräajoissa eikä ollut oma-aloitteisesti ilmoittanut asianomistajalle näitä pyrkimyksiä kohdanneista esteistä.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.