19.01.1993

Oikeusministeriö - Asian viipyminen - Kohtuullinen käsittelyaika

Oikeusministeriön huomiota kiinnitetty säätiövalvonta-asioiden käsittelyn joutuisuuteen

Oikeusministeriön yleisen osaston tehtäviin kuuluu käsitellä säätiölain 13 §:ssä tarkoitettuja asioita. Ministeriön yleiselle osastolle oli saapunut 1.4.1985 päivätty kirjoitus säätiövalvonta-asiassa. Asiaa oli ryhdytty selvittämään vasta 1,5 vuoden kuluttua sen vireille tulosta. Asiaa oli kiirehditty, kun se oli ollut ratkaisematta 4,5 vuotta. Kirjoitukseen oli vastattu runsaan 6 vuoden kuluttua asian vireille tulosta, eli vasta kun oikeuskanslerille oli tehty kantelu asian viipymisestä ja kantelua oli alettu tutkia.

Asian käsittely oli kestänyt poikkeuksellisen pitkään. Ministeriössä asian esitelleen vanhemman hallitussihteerin huomiota kiinnitetty säätiöasioiden käsittelyn joutuisuuteen niin, että ne ratkaistaan kohtuullisessa ajassa. Yleisen osaston johdon huomiota kiinnitetty tarpeellisen valvonnan järjestämiseen säätioitä koskevissa asioissa.

Säätiölaki 13 § (400/64)
Oikeusministeriöstä annettu asetus 3 § (307/91)
Oikeusministeriöstä annettu asetus 23 § (237/89)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.