11.01.1993

Maataloustulolaki - Tavoitehintojen toteuttaminen - Maataloustulosopimus

Kysymys tarpeellisista oikeudellisista toimenpiteistä naudan- ja sianlihan tavoitehintojen alittumisen johdosta

Naudan- ja sianlihan tavoitehinnat olivat pitkään ja huomattavasti alittuneet. Useissa oikeuskanslerille tehdyissä kanteluissa oli pyydetty tutkimaan tästä vastuussa olevien viranomaisten menettely sekä toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Oikeuskansleri on todennut ratkaisussaan, että maatalouden markkinointineuvostosta annetun asetuksen 3 §:n säännöksen tarkoituksena on pyrkiä estämään toisaalta tavoitehintatuotteiden yleensä ja toisaalta kunkin eri tavoitehintatuoteryhmän keskimääräishintojen poikkeamista tavoitehinnoista maataloustulosopimusten väliaikana. Säännöstä on tulkittava asiayhteydessä sen perustana olevien maataloustulolain 21 §:n ja 6 §:n kanssa, ja se liittyy maataloustulolaissa tarkoitetun, maataloustulosopimusten lakisääteiseen sisältöön kuuluvan tavoitehintajärjestelmän ja maataloustulon jälkikäteisen oikaisujärjestelmän toteuttamiseen luomalla sille käytännön puitteita.

Valtiovallan velvollisuutta toteuttaa tavoitehintoja maataloustulolaissa ja maatalouden markkinointineuvostoa koskevissa säännöksissä edellytetyllä tavalla on tarkasteltava myös yhteydessä valtion talousarviota koskeviin säännöksiin. Lupa arviomäärärahan ylittämiseen tavoitehintojen toteuttamisvelvollisuuden täyttämiseksi voidaan myöntää valtion talousarviosta annetun lain 7 §:n 2 momentin nojalla.

Oikeuskansleri on katsonut, että maatalouden markkinointineuvoston ja valtioneuvoston on huolehdittava tavoitehintojen toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevien säännösten edellyttämällä tavalla; viime kädessä on esitettävä eduskunnalle tarvittavien lisämäärärahojen myöntämistä. Sanottu käsitys on saatettu maa- ja metsätalousministeriön tietoon asianmukaisia toimenpiteitä varten.

Maataloustulolaki 6 ja 21 §
Maatalouden markkinointineuvostosta annettu asetus 3 §
Valtion talousarviosta annettu laki 7 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.