26.02.1992

Posti - ja telelaitos - Toimivalta - Telelaskutusasia

Posti- ja telelaitoksen toimivallasta ja noudatettavasta menettelystä telelaskutusta koskevassa asiassa

Telelaskutusta koskevan valitusasian käsittelyssä Posti- ja telelaitoksessa ennen sen liikelaitoksenaoloa oli sattunut sisäisiä menettelyvirheitä. Käsittelyjärjestys perustui aikanaan konkludenttisesti noudatettuun ja korkeimman hallinto-oikeudenkin välillisesti hyväksymään hallintokäytäntöön ja organisaationormien soveltamiseen. Tämän vuoksi ja kun asia oli ollut tulkinnanvarainen eikä ollut aiheuttanut kansalaisten oikeusturvan vaarantumista, oikeuskanslerilla ei ollut enää syytä puuttua siihen.

Posti- ja telelaitoksen muututtua 1.1.1990 alkaen valtion liikelaitokseksi sitä ei ole telelaskutusta koskevassa asiassa pidettävä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa tarkoitettuna viranomaisena, jonka toimielinten päätöksiin voidaan hakea muutosta hallintovalituksella. Toiminnan oikeudellinen luonne ja muutoksenhaun menettelytavat ovat nyttemmin selkiintyneet ja kansalaisilla on telelaskutuksen oikeellisuuden varmistamiseksi mahdollisuus kääntyä mm. valvontaviranomaisena toimivan Telehallintokeskuksen puoleen ja viime kädessä on käytettävissä siviilioikeudellinen kannemahdollisuus. Asia ei antanut aihetta toimenpiteisiin myöskään yleisen oikeussuojan kannalta telelaskutusasioissa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.