19.03.1992

Huostaanotto - Kuuleminen - Suullinen käsittely

Huostaanotosta, kuulemisesta ja suullisesta käsittelystä hallintotuomioistuimessa

Kantelukirjoituksessa oli kerrottu, että lapsi oli otettu sosiaalilautakunnan huostaan vastoin äitinsä suostumusta ja että sosiaaliviranomaisten menettely oli perustunut virheellisiin tietoihin ja loukkasi sekä lapsen että äidin oikeuksia.

Kirjoituksen johdosta hankitun selvityksen perusteella lapsen äitiä oli kuultu ennen huostaanottoa ja häntä oli kuultu myös sijaiskotiasiassa. Huostaanottoasiaa oli käsitelty sekä alistuksen että valituksen johdosta lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muutoksenhakemuksen käsittelyn yhteydessä lapsen äitiä ei oltu kuultu enää suullisesti. Koska asiassa oli menetelty säännösten edellyttämällä tavalla, se ei ollut antanut aihetta toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut lisäksi, että ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojasta tehty yleissopimus on saatettu Suomessa voimaan 18.5.1990 annetulla asetuksella (439/90). Koska Suomi ei toistaiseksi voi taata yleissopimuksen mukaista oikeutta suulliseen käsittelyyn, sopimukseen on tehty suullista käsittelyä koskeva varauma. Tämä koskee muun ohella asian käsittelyä lääninoikeuksissa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ratkaisussa on viitattu oikeusministeriössä valmisteilla olleeseen uuteen hallintolainkäyttölakiin, johon sisältyvät muun ohella säännökset suullisesta käsittelystä, joilla tulee olemaan merkitystä esimerkiksi lapsen huostaanottoasiaa lääninoikeudessa käsiteltäessä (733/1/91).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.