27.02.1992

Hallintomenettely - Leimaverovelvollisuus - Siirto

Viraston työtehtävien järjestäminen. Siirto valitusviranomaiselle.

Rekisteriotteesta perittävää maksua koskevaa oikaisupyyntöä Autorekisterikeskuksessa käsitelleet henkilöt eivät olleet tienneet, että pyynnön tarkoittama määrä oli jo toisaalla Autorekisterikeskuksessa päätetty palauttaa asianosaiselle. Tästä oli aiheutunut erilaisia epäselvyyksiä jatkokäsittelyssä, mm. asian aiheeton siirto valituksena korkeimmalle hallinto-oikeudelle ja sen päätöksestä johtuva, rahallisesti vähäiseen muutoksenhakuintressiin verrattuna suurehko leimaverovelvollisuus. Autorekisterikeskuksen huomiota on kiinnitetty työtehtävien järjestämiseen siten, että samaan asiayhteyteen kuuluvia tapauksia käsittelevät henkilöt ovat tarvittavissa määrin tietoisia toistensa toimenpiteistä.

Seuranneen menettelyn osalta on todettu, ettei siirtoa olisi pitänyt suorittaa tiedustelematta asianosaiselta, vastaisiko siirto muuttuneissa olosuhteissa hänen tarkoitustaan. Tapauksessa on myös kiinnitetty huomiota asianosaisen riittävään opastamiseen käytettävissä olevista erilaisista oikaisumahdollisuuksista sekä niihin ehkä liittyvistä leimaveroseuraamuksista. Viranomaisen puolestaan tulee pyrkiä oikaisukeinon valinnassa hyvän hallintotavan mukaan joustavaan, yksinkertaiseen, nopeaan ja maksuttomaan menettelyyn.

Hallintovalituslaki 12 ja 13 §
Hallintomenettelylaki 8 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.