19.11.1991

Tasavallan presidentin sijainen - Ministeri - Laillinen este

Lausunto pääministerille tasavallan presidentin sijaisena toimivan ministerin asemasta

HM 24, 25 ja 39 §; PerVK nro 8/1989 vp.; Jyränki, Presidentti, s. 61 ss.

Kysymys: Tasavallan presidentin sijaisena toimiva pääministeri,
joka on puolueen puheenjohtaja, on aikonut osallistua oman
puolueensa puoluevaltuuskunnan kokoukseen ja esiintyä siellä
puhujana.

Onko sanottu esiintyminen mahdollista tasavallan presidentin
sijaiselle ja, jos se ei ole mahdollista, onko hänen ilmoitettava
olevansa estynyt presidentin tehtäviä hoitamasta, jos hän
aikoo osallistua kokoukseen?


Tasavallan presidentin sijaisena toimivan pääministerin tai
muun ministerin estyneenä olemisesta on säännöksiä hallitusmuodossa.

HM 25 §: Presidentin tehtäviä hoitava pääministeri tai muu ministeri
ei saa, jos hän on eduskunnan jäsen, hoitaa edustajan
tointaan.

HM 39 §: Pääministeri tai muu ministeri ei saa sinä aikana,
jolloin hän hoitaa presidentin tehtäviä, hoitaa hänelle ministerinä
kuuluvia tehtäviä.

Sensijaan ei ole nimenomaisia säännöksiä esim. sen varalta,
että presidentin sijaisena toimiva pääministeri tai muu ministeri
osallistuu ja esiintyy puolueensa kokouksessa.

Kysymystä onkin siten arvioitava siltä kannalta, mitä esteitä
ko. esiintymiseen saattaa olla. Kun tasavallan presidentti
edustaa koko maata, voidaan kysyä, onko hänen asemaansa soveltuvaa
esiintyä yhden puolueen kokouksessa.

Tasavallan presidentti antaessaan juhlallisen vakuutuksen (HM
24 §) vakuuttaa edistävänsä kaikin voimin Suomen kansan menestystä.
Hän on täten koko kansan presidentti. Presidentti edustaa
korkeinta toimeenpanovaltaa maassa. Presidentin sijaisena
toimiva ministeri astuu presidentin asemaan kaikkine siihen
kuuluvine valtuuksineen. Hänen ei tulisi esiintyä näkyvästi
julkisessa poliittisessa toiminnassa.

Käytäntö lienee lähes poikkeuksetta ollut sellainen, että presidentin
sijaisena toiminut pääministeri tai muu ministeri ei
ole esiintynyt ko. tilaisuuksissa.

Kysymys on myös siitä, voiko presidentin sijainen esiintyä yksityishenkilönä
ja samalla myös puolueen puheenjohtajana. Näin
ei saattane olla (vrt. esim. perustuslakivaliokunnan mietintö
n:o 8/l989 vp.). Pääministeri ei voi irrottautua presidentin
sijaisen asemasta.

Kysymys siitä, voiko pääministeri ilmoittaa olevansa estynyt
hoitamasta presidentin tehtäviä puoluevaltuuskunnan kokouksen
ajaksi, on periaatteessa valtioneuvoston ratkaisuvallassa.
Valtioneuvoston on ratkaistava, onko ilmoitettu este hyväksyttävä
lailliseksi esteeksi. Vaikeaa on lukea sanottua estettä
hyväksyttäväksi syyksi, kun otetaan huomioon, että muiden tehtävien
tulee lähtökohtaisesti väistyä presidentin korkean tehtävän
edestä ja että presidentin sijainen on kaiken aikaa paikalla
Suomen rajojen sisällä.

Jos uusi poliittinen kulttuuri on taipuvainen hyväksymään presidentin
sijaisen esiintymisen oman puolueensa tilaisuuksissa,
ei esiintymistä voida suoraan kieltää, koska ei ole osoitettavissa
nimenomaista kieltosäännöstä. Tällaista menettelyä saatetaan
kuitenkin perustellusti arvostella valtiosäännön tulkinnassa
omaksutun linjan vastaisena ja pitää tämän perusteella
presidentin sijaisen asemaan sopimattomana.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.