12.12.1991

Hallintomenettely - Viipyminen - Rikosvahinkokorvaus

Huomion kiinnittäminen rikosvahinkoasioiden käsittelyn joutuisuuteen valtiokonttorissa

Tapaturmavirastossa vireille tulleen sekä organisaatiouudistusten ja tehtäväjaon muutosten takia edelleen valtiokonttorin käsiteltäväksi siirtyneen rikosvahinkokorvausasian käsittely oli kestänyt kaikkiaan 3 vuotta 2 kuukautta. Käsittelyaikaa on pidetty rikoksen seurauksena sokeutuneen korvauksen hakijan vamman laatu ja vakavuus huomioon ottaen kohtuuttoman pitkänä.

Asian vireilläolon eri vaiheissa tapahtuneen viipymisen syynä ei ollut yksittäisen virkamiehen laiminlyönti. Kysymys oli pikemminkin epätarkoituksenmukaisista työskentelytavoista ja puutteellisesta asioiden seurannasta sekä asioita valmistelleen henkilöstön vaihtuvuuden aiheuttamista katkoksista yksittäisten asioiden käsittelyssä. Havaitun epäasianmukaisen menettelyn johdosta apulaisoikeuskansleri on kiinnittänyt valtiokonttorin huomiota päätöksessä mainittujen kehittämistoimien ja työjärjestelyjen tärkeyteen, joilla kansalaisten hallintoasioiden käsittelyaikaa voidaan merkittävästi lyhentää.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.