01.11.1991

Kelpoisuus - Virka

Viran kelpoisuusvaatimusten tulkintaa koskeva kysymys

Lääninhallituksen kansliapäällikön virkaan kelpoisuusvaatimuksena on LHA 15 §:n mukaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys hallintotehtäviin. Vaihtoehtoista "soveltuvaa tutkintoa" harkittaessa on pidetty silmällä LHA:ssa säänneltyjä kansliapäällikön tehtäviä ja otettu huomioon myös se, että kansliapäällikkö toimii lääninkanslian päällikkönä ja yleisen osaston osastopäällikkönä. Lääninhallitus oli ehdottanut virkaan nimitettäväksi henkilöä, jonka filosofian kandidaatin tutkinnon pääaineet olivat latina, pohjoismainen filologia, kasvatustiede ja yleinen historia. Oikeuskansleri lausui, että kun hänen näkemyksensä mukaan ehdotetun henkilön ylemmän korkeakoulututkinnon aineyhdistelmään ei sisältynyt aineita, jotka antavat riittävät tiedot julkishallinnon rakenteista, tehtävistä ja toimintatavoista, hän oli päätynyt siihen tulokseen, ettei ao. henkilön filosofian kandidaatin tutkinto ole LHA 15 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitettu "soveltuva ylempi korkeakoulututkinto".

LHA 15 § 2 mom 2 k ja 20 §
KHO 1987 A 12

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.