27.11.1991

Työsuojelu - Henkisen työsuojelun tarkastus - Pöytäkirja - Sairaanhoito-oppilaitos - Rehtori

Huomion kiinnittäminen työsuojelutarkastuksen pöytäkirjan asianmukaisuuteen

Työsuojelupiirin päällikön huomiota kiinnitetty ns. henkisen työsuojelun tarkastuksen yhteydessä saadun aineiston asianmukaiseen kirjaamiseen ja jatkokäsittelyyn sekä tarkastuspöytäkirjan asianmukaiseen laatimiseen. Tarkastuksen toimittaja oli menetellyt epäasianmukaisesti, kun hän oli tarkastuksesta laatimaansa, tarkastuspöytäkirjaksi tarkoittamaansa asiakirjaan liittänyt luettelon, johon oli kirjattu työpaikan henkilöstön puhutteluissa tarkastuksen toimittajalle kertomat lausumat ja väitteet sellaisinaan. Tarkastuksen kohteena olleen oppilaitoksen rehtorin kannalta epäedulliset väittämät olivat tulleet julkisiksi, mutta hänen oma kantansa asioihin oli esitetty suppeasti ja yleisluontoisesti. Asiakirja liitteineen ei siten antanut tasapuolista kuvaa tarkastuksen perusteena olleista asioista. Asiakirja ei myöskään muodoltaan täyttänyt tarkastuspöytäkirjalle asetettavia vaatimuksia.

L työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 4 §
A työsuojelun valvonnasta 2 § 1 mom i kohta
A työsuojelun valvonnasta 12 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.