22.11.1991

Asetus - Metsäpalo - Sammutuskustannusten korvaaminen - Valtion korvausvelvollisuus

Palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen 29 §:n lainmukaisuus

Oikeusministeriö oli tiedustellut oikeuskanslerilta, oliko palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen (1089/75) 29 §:ssä voitu määrätä palo- ja pelastustoimesta annetun lain (559/75) säännökset metsäpalosta koskemaan myös turvetuotantoaluetta. Verrattuna palo- ja pelastustoimesta annetun lain 41 §:ään säännös merkitsi, että valtio on korvausvelvollinen asianomaiselle kunnalle tällaisen alueen sammutustoiminnasta aiheutuneista kustannuksista metsäpalon tapaan.

Oikeuskanslerin lausunnossa on todettu mm. seuraavaa. Palo- ja pelastustoimesta annetun lain esitöiden mukaan sanontaa "metsäpalo" oli käytetty laajasti maastopalon merkityksessä, niin että se koski myös esim. suoturpeeseen muodostuvia suopaloja. Laissa olevan metsäpalo-käsitteen sisällön soveltamisrajojen tarkempi osoittaminen oli tapahtunut asetuksen antajalle laissa myönnetyn valtuutuksen nojalla ja asiallisen harkintavallan rajoissa lain täytäntöönpanon tarkoituksessa. Säännös ei merkinnyt laajennusta siihen, mitä lakia säädettäessä oli tarkoitettu, vaan kysymys oli pikemminkin laissa olevan käsitteen sisällön tarkemmasta määrittelemisestä. Palo- ja pelastustoimesta annetun asetuksen 29 §:n säännös ei ollut ristiriidassa lain kanssa.

L palo-ja pelastustoimesta
A palo-ja pelastustoimesta 29 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.