26.11.1991

Haasteen antamatta jättäminen

Huomion kiinnittäminen oikeaan menettelytapaan haasteen antamatta jättämistä koskevassa asiassa

Raastuvanoikeuden oikeusneuvosmies oli katsonut, ettei haastehakemuksessa ollut oikeudenkäymiskaaren 11 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla riittävän täsmällisesti ilmoitettu seikkoja, joihin vaatimukset oli perustettu. Apulaisoikeuskansleri on kanteluasiassa antamassaan ratkaisussa kiinnittänyt oikeusneuvosmiehen huomiota siihen, että kun haastehakemuksessa oli asianosaiset nimetty sekä vaatimukset oli yksilöity ja niitä muodollisesti perusteltu, haastetta ei nykyisen lainsäädännön voimassa ollessa olisi pitänyt jättää antamatta sillä perusteella, ettei itse asiaa ollut kaikkien vastaajien osalta pystytty haastehakemuksessa ilmaisemaan tai että kanne olisi ollut aiheeton.

OK 11 luku 3 §

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.