14.11.1991

Syyteharkinta - Esitutkinta - Asianomistajarikos

Syyttäjän velvollisuus huolehtia siitä, että esitutkinta on toimitettu syyteharkinnan kannalta riittävässä laajuudessa

Nimismiehen huomiota kiinnitetty syyttäjän velvollisuuteen syyteharkintaa suorittaessaan huolehtia siitä, että esitutkinta on toimitettu esitutkintalain 5 §:n edellyttämässä laajuudessa. Samalla nimismiehen tietoon saatettu apulaisoikeuskanslerin käsitys, ettei syyttäjällä ole oikeutta nostaa syytettä asianomistajan esittämän kiristämistä ja kotirauhan rikkomista koskeneen rangaistusvaatimuksen perusteella herjauksesta, josta syyttäjä saa nostaa syytteen ainoastaan asianomistajan vaatimuksesta. Vastaajien haastamisen jälkeen, mutta ennen asian oikeuskäsittelyä toimitetussa lisäkuulustelussa asianomistajan edustaja oli ilmoittanut yhtyvänsä herjausta koskevaan syytteeseen. Vastaajilla ei ollut enää esitutkinnassa mahdollisuutta puolustautua herjausta koskevaa rangaistusvaatimusta vastaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.