18.10.1991

Lasten päivähoito - Kielellinen tasavertaisuus

Huomion kiinnittäminen kunnan velvollisuuteen huolehtia kielellisestä tasavertaisuudesta lasten päivähoidossa

Kaksikielisessä kunnassa asuva kantelija oli kirjoittanut oikeuskanslerille suomenkielisten lasten eriarvoisesta asemasta ruotsinkielisiin lapsiin nähden kunnan järjestämässä päivähoidossa.

Kunnanhallitus oli antamassaan selvityksessä kertonut, että kunnassa oli kaksi ruotsinkielistä päiväkotia. Toisessa työskentelevälle suomenkieliselle lastentarhanopettajalle maksettiin lisäpalkkaa siitä, että hän huolehti suomenkielisistä lapsista. Päiväkodissa oli ajoittain ollut suomenkielinen ns. tukihenkilö suomenkielisille lapsille. Taloudellisesti vaikean tilanteen ja päiväkodissa olevien suomenkielisten lasten vähäisen määrän vuoksi ei kunnan talousarvioon ollut varattu määrärahoja tukihenkilön palkkaamiseksi jatkuvasti.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli antamassaan lausunnossa katsonut, että kunnan toteuttamat päivähoitopalvelut eivät olleet täyttäneet lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaista edellytystä kantelijan osalta ja hänen lapsensa oli siten ollut eriarvoisessa asemassa äidinkielensä vuoksi. Vetoaminen palveluja tarvitsevien vähäiseen määrään ja kunnan heikkoon taloudelliseen tilaan ei ollut perusteltavissa.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että lasten päivähoidosta annetun lain 11 §:n 2 momentin mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että päivähoitoa on saatavissa lapsen omalla äidinkielellä jatkuvasti. Kunta ei ollut riittävällä tavalla huolehtinut sille mainitun säännöksen mukaan kuuluvasta velvollisuudesta kunnan selvityksessä ilmenevistä syistä. Kunnan huomiota kiinnitetty vastaisen varalle mainitun säännöksen kunnalle asettamiin velvoitteisiin.

L lasten päivähoidosta 11 § 2 mom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.