25.10.1991

Maanhankintalupa, vapaa harkinta - Päätöksen perustelut ja sovellettu lainkohta - Maa - ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriön huomiota kiinnitetty päätöksen perusteluiden ja sovelletuksi ilmoitetun lainkohdan väliseen ristiriitaan

Korkein hallinto-oikeus oli siirtänyt Hallituksen ratkaistavaksi maanhankintalupa-asiassa tehdyn valituksen katsoen, että asian ratkaisu riippui pääasiassa maatilahallituksen valituksenalaisen päätöksen tarkoituksenmukaisuuden harkitsemisesta. Maa- ja metsätalousministeriö oli päätöksestään ilmenevin perustein ratkaissut valituksen ja myöntänyt maanhankintaluvan mainiten sovelletuksi lainkohdaksi maanhankintaoikeuslain (391/78) 3 §:n 2 momentin 3 kohdan. Viimeksi mainittu lainkohta koskee oikeusharkinnalla ratkaistavaa seikkaa, jonka täyttyessä lupa tulee myöntää maanhankintaoikeuslain 3 §:n 1 momentin säännöksen estämättä.

Huomioon ottaen maanhankinnasta saatu selvitys ja ministeriön päätöksen perustelut, ministeriö oli ratkaissut valituksen maanhankintaoikeuslain 3 §:n 1 momentin mukaista vapaata harkintaa käyttäen, joskin sen päätös oli sikäli epäjohdonmukainen, että sovelletuksi lainkohdaksi oli merkitty lain 3 §:n 2 momentin 3 kohta, eikä 3 §:n 1 momentti, josta nyt oli ollut kysymys.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.