02.10.1991

Toimenpidelupa - Naapureiden kuuleminen - Uusi ja vanha lupahakemus

Kaupunginhallituksen tietoon saatettu, ettei kaupungin viranomaisten menettelyä rakennuslain 124 a §:ssä tarkoitettujen toimenpidelupa-asioiden käsittelyn osalta voitu pitää kaikilta osin tyydyttävänä

Kaupunginhallitus oli 9.5.1988 myöntänyt toimenpideluvan, vaikka lupamenettelyssä ei oltu maa-aineslain 13 §:n 2 momentissa edellytetyllä tavalla kuultu naapureita. Lääninoikeuden kumottua kaupunginhallituksen päätöksen ei uutta lupahakemusta tehtäessä sekä 29.5.1989 käsiteltäessä ja ratkaistaessa oltu todettu, katsottiinko kysymyksessä olevan vanhan hakemuksen jatkamisen vai kokonaan uuden hakemuksen, jolloin vanha hakemus olisi katsottu rauenneeksi. Kun uusi lupahakemus ei koskenut vanhassa hakemuksessa mainittuja, jo suoritettuja louhintatöitä, oli tilanne sellainen, että kumotun toimenpideluvan perusteella oli suoritettu merkittäviä louhintatöitä, joilla ei ollut ollut voimassaolevaa lupaa ja joiden johdosta ei ollut kuultu naapureita.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.