01.10.1991

Rakennuslautakunta - Uhkasakko - Ylimääräinen muutoksenhaku - Asianosaisen kuuleminen

Esitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle

Esitetty, että korkein hallinto-oikeus purkaisi rakennuslautakunnan rakennuslain 144 §:n nojalla tekemän päätöksen uhkasakon maksettavaksi määräämisestä, kun päätös uhkasakon asettamisesta oli tiedoksiannettu asianosaiselle vasta uhkasakon maksettavaksi määräämistä myöhemmin.

Apulaisoikeuskanslerin kirje nro 878/1.10.1991, dnro 630/1/90 korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

A:n kantelun johdosta oikeuskanslerinvirastoon hankitusta selvityksestä on ilmennyt, että B:n kaupungin rakennuslautakunta oli 12.6.1990 tekemällään päätöksellä rakennuslain 144 §:n nojalla tuominnut A:n 13.3.1990 asetettuun 25.000 markan uhkasakkoon.

Rakennuslautakunnan päätös oli sikäli virheellinen, että sillä oli uhkasakko tuomittu maksettavaksi, vaikka A:lle oli vasta myöhemmin eli 6.7.1990 tiedoksiannettu rakennuslautakunnan päätös, jolla uhkasakko oli asetettu. A:lla ei siten ole ollut tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi ennen uhkasakon maksettavaksi määräämistä. Kun A oli vasta 6.7.1990 saanut tiedon päätöksestä, jolla hänet oli sakon uhalla velvoitettu kunnostamaan eräitä rakennuksia 31.5.1990 mennessä, hänen suhtautumistaan uhkasakolla tehostettuun velvollisuuteen olisi ollut mahdollista arvioida vasta 6.7.1990 jälkeiseltä ajalta. Tämän vuoksi rakennuslautakunta ei vielä 12.6.1990 ole voinut myöskään katsoa A:n syyllistyneen sellaiseen laiminlyöntiin, jonka johdosta uhkasakon maksettavaksi määräämiseen olisi ollut laillista aihetta.

Rakennuslautakunnan päätöstä oli siten pidettävä virheellisenä sekä muodollisessa että aineellisessa suhteessa. Päätös oli ulosottomiehen täytäntöönpantavana.

Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri on esittänyt, ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 6 §:n säännöksiin viitaten, asian korkeimmalle hallinto-oikeudelle sellaista toimenpidettä varten, johon on aihetta. Samalla on pyydetty, että korkein hallinto-oikeus määräisi rakennuslautakunnan päätöksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.