07.08.1991

Päätöksentekomenettely - Lunastamatta jättäminen - Maatilahallitus - Esitys

Esitys maatilahallituksen lunastamatta jättämistä koskevissa asioissa noudatettavasta päätöksentekomenettelystä

Maatilahallitus oli päättänyt olla lunastamatta pakkohuutokaupalla myytyjä kiinteistöjä (laki 23/38). Ratkaisusta oli tehty istunnon esittelylistaan merkintä "Ei lunasteta".

Maatilahallituksen mukaan lunastamatta jättäminen on katsottu viranomaisen sisäiseksi ratkaisuksi, josta ei ole valitusoikeutta, ja yleensä lunastamiselle säädetty 30 päivän määräaika on jo kulunut lähes loppuun. Kun erillistä päätöstä ei tehdä, ei perusteluja ole kirjattu eikä valitusosoituksen antamista ole pidetty tarpeellisena. Valittaminen lunastamatta jättämisestä ei voi johtaa pakkohuutokaupassa syntyneen kaupan purkautumiseen ja siihen, että entinen omistaja valitusteitse saisi kiinteistön omistukseensa.

Kantelun johdosta annetussa ratkaisussa todettu, että korkeimman hallinto-oikeuden omaksuman kannan mukaan lunastamatta jättäminen on valituskelpoinen ratkaisu, johon kiinteistön entisellä omistajalla on valitusoikeus. Muutoksenhaussa on noudatettava, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa on säädetty.

Tämän vuoksi esitetty, että maatilahallitus harkitsisi, millaisiin toimenpiteisiin puheena olevan päätöksentekomenettelyn kehittämiseksi olisi ryhdyttävä, ottaen huomioon, että vapaaharkintaisetkin hallintotoimet tulisi, vaikkapa lyhyestikin perustella, ja että hallintovalituslain 12 §:n 1 momentin mukaan on päätökseen, johon saa hakea muutosta, liitettävä valitusosoitus.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.