02.08.1991

Päätös - Esteellisyys - Hyvä hallintotapa

Huomion kiinnittäminen päätöksenteolta edellytettävään täsmällisyyteen ja hyvän hallintotavan vaatimuksiin esteellisyyskysymystä arvioitaessa.

Korkeakoulun hallintovirasto oli päätöksellään määrännyt vararehtorin toimimaan esittelijänä korkeakoulun hallituksen käsitellessä avoinna olevan hallintojohtajan viran täyttämistä koskevaa asiaa. Päätöksessä oli mainittu vain yksi tiettynä päivänä pidettävä hallituksen kokous, mutta päätöksen oli jälkikäteen tulkittu tarkoittavan määräystä toimia esittelijänä käsiteltäessä tuon viran täyttöä koskevaa asiaa myöhemmissäkin hallituksen kokouksissa. Hallintoviraston tietoon saatettu, että hallintoviraston päätösten sanamuotoon oli syytä kiinnittää huomiota niin että se täsmällisesti vastaisi päätöksen haluttua asiasisältöä.

Hallintoviraston alussa mainittua määräystä annettaessa oli esittelijänä toiminut vt. hallintojohtaja, joka määräystä annettaessa ei vielä ollut hakenut hallintojohtajan virkaa, mutta joka oli tiennyt tulevansa tekemään niin myöhemmin samana päivänä. Vt. hallintojohtaja ei ollut hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla ollut esteellinen esittelemään sanottua määräystä, mutta hallintomenettelylain 10 §:n 1 momentin 6 tarkoitetun luottamuksen hänen puolueettomuuteensa voidaan jälkikäteen asiaa arvioiden katsoa vaarantuneen. Kysymys vt. hallintojohtajan mahdollisesta esteellisyydestä ei kuitenkaan ollut voinut estää häntä hallintomenettelylain 11 §:n 2 momentin mukaisesti ryhtymästä toimenpiteisiin esteettömän esittelijän määräämiseksi hallituksen kokoukseen.

Vt. hallintojohtaja ei päätöstä esitellessään ollut ilmoittanut päätöksentekijälle, että hän tulisi vielä samana päivänä hakemaan hallintojohtajan virkaa. Hänen tietoonsa saatettu, että hyvä hallintotapa olisi vaatinut tällaista ilmoitusta niin, että päätöksentekijä olisi voinut harkita mahdollista esittelijän vaihtamista.

HallintomenettelyL 10 §
HallintomenettelyL 11 §
Oikeudenkäymiskaari 13 luku 1 §
KKO 1933 I 93

+

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.