19.06.1991

Rangaistusmääräyksen purkaminen - Tiedoksiantomerkintä

Apulaissyyttäjän hakemuksen johdosta ei esitetty korkeimmalle oikeudelle rangaistusmääräyksen purkamista.

Apulaissyyttäjä oli oikeuskanslerinvirastoon toimittanut hakemuksen rangaistusmääräyksen purkamisesta, koska vastaajalle annetusta rangaistusvaatimusilmoituksen kappaleesta olivat puuttuneet tiedoksiantomerkinnät. Rangaistusvaatimusilmoituksen laatinut poliisimies oli täydentänyt tiedoksiantomerkinnät jäljellä oleviin rangaistusvaatimusilmoituksen kappaleisiin ajatellen, että vastaaja oli saanut asian riittävän selvästi tiedokseen, vaikka merkinnät hänen kappaleestaan olivat puuttuneetkin.

Poliisimies oli antanut vastaajalle hänen kappaleensa rangaistusvaatimusilmoituksesta, josta vastaaja oli saanut tiedoksi rangaistusvaatimuksen sisällön ja menettelytapaohjeet. Vastaaja oli allekirjoittanut rangaistusvaatimuksen eikä hän ollut kiistänyt sen oikeellisuutta. Tiedoksiantamisesta ilmoitukseen tehtävä merkintä on todisteena tiedoksiannon tapahtumisesta eikä merkinnän puutteellisuus mitätöi muuten asianmukaisesti tapahtunutta tiedoksiantoa. Myös aika, jonka kuluessa syytetty voi saattaa rangaistusvaatimuksen tuomioistuimen käsiteltäväksi, on alkanut tiedoksiannon tapahtumisesta eli 11.5.1990. Apulaissyyttäjälle on ilmoitettu, että rangaistusvaatimus oli annettu vastaajalle asianmukaisesti tiedoksi eikä asiassa ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka nojalla olisi aihetta hakea rangaistusmääräyksen purkamista korkeimmalta oikeudelta.

Tiedoksiantomerkintöjen täydentämisen jälkeen vastaajalle olisi tullut heti ilmoittaa rangaistusvaatimusilmoituksen täydentämisestä ja lähettää hänelle siitä korjattu kappale.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.