22.02.1991

Lainhakuasia - Toimituskirjan antaminen

Esitys ulosottolain 2 luvun 22 §:n 2 momentin säännöksen tarkistamiseksi

Viljakkalan kunnasta olevat M.K. ja O.K. ovat osoittaneet oikeuskanslerille 20.10.1988 päivätyn kirjoituksen, joka on koskenut takaussitoumuksiin perustuvia lainhakuasioita. Kirjoituksen sisältämän kantelun olen ratkaissut siten kuin oheisesta 22.2.1991 päivätyn päätökseni nro 191 jäljennöksestä käy ilmi.

Kantelukirjoituksessa ja sen liitteissä on ollut kysymys muun ohella Oulun lääninhallituksen lainhakuasioissa 1.8.1985 ja 17.6.1988 antamien päätösten nrot 634 D ja A 308 D toimittamisesta vastaajille. Ensiksi mainitussa asiassa vastaajille ei ollut toimitettu päätöstä, koska he eivät olleet ulosottolain 2 luvun 22 §:n 2 momentin mukaisesti sitä pyytäneet. Jälkimmäisessä asiassa selityksen antaneet vastaajat olivat tilanneet päätöksen erillisellä kirjeellä. Asiakirjojen käsittelyssä tapahtuneen sekaannuksen vuoksi tilauskirje ei ollut ollut käsillä päätöstä tehtäessä ja toimituskirja oli tuolloin jäänyt toimittamatta vastaajille. Päätös oli lähetetty heille vasta 6 päivää ennen valitukselle säädetyn 30 päivän määräajan päättymistä.

Ulosottolain 2 luvun 22 §:n 2 momentin mukaan vastaaja saa kappaleen asiassa annettavasta päätöksestä vain, jos hän on sitä pyytänyt. Tämä koskee myös tapausta, jossa vastaaja on antanut hakemuksen johdosta selityksensä. Totean, ettei mainittu ulosottolain säännös päätöksen toimittamisesta asianosaisille keskeiseltä osin vastaa asianmukaiselle muutoksenhakumenettelylle nykyisin asetettavia tiedonsaanti- ja oikeusturvavaatimuksia. Mielestäni vastaajalle, joka on lainhakuasiassa antanut selityksen, tulisi toimittaa kappale päätöksestä ilman eri pyyntöä.

Edellä olevan johdosta ja aikaisempiin ulosottolain tarkistamista koskeviin aloitteisiini, viimeksi 15.11.1990 nro 1019, viitaten esitän Ministeriölle ryhdyttäväksi toimenpiteisiin ulosottolain sanotun säännöksen tarkistamiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.