03.07.1990

Kotihoidontuki - Palvelumaksu

Sosiaalihallinnon tukijärjestelmien yhteensovittamisesta

Kantelukirjoitus oli koskenut sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 3-kohdan perusteella maksettavaa vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotihoidontukea ja sosiaalipalveluista perittävistä maksuista annetun asetuksen (887/83) 2 §:n 3 momentin perusteella maksettavaa asiakasmaksua.

Sosiaalilautakunta oli myöntänyt kotihoidontukea 13 tapauksessa vammaisen lapsen huoltajalle lapsen hoitamiseksi kotona, mutta samalla se oli päättänyt myös palvelumaksun perimisestä. Lopputulos useissa tapauksissa oli ollut se, että tuensaajalle oli jäänyt kunnalle maksettavaa enemmän kuin mitä kunta oli hänelle suorittanut ennakkopidätyksen jälkeen nettotulona.

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisussaan todennut, että sosiaalilautakunta oli toiminut asiassa säännösten edellyttämällä tavoin, mutta että tilanne, johon eri tukijärjestelmien soveltamisessa oli päädytty, ei ollut ollut kohtuullinen eikä tarkoituksenmukainen. Näin ollen oli asianmukaista, että sosiaalihallitus oli - kuten se oli kantelun johdosta antamassaan lausunnossa ilmoittanut - kotihoidon tukemiseksi luotujen eri järjestelmien yhteensovittamisessa ilmenneiden ongelmatilanteiden selvittämiseksi tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle aloitteen kotihoidontukijärjestelmien kehittämiseksi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.