09.07.1990

Hallintopalvelut - Saatavuus - Ajokortti

Kysymys ajokorttipalvelujen saatavuudesta kesälomakautena

Erään nimismiespiirin taholta oli ilmoitettu piirin tulevan sulkemaan ajokorttijaoksensa ajaksi 25.6. - 14.8.1990 vakinaisen kansliahenkilökunnan kesälomakaudella. Tänä aikana uudet ajokorttipalvelut loppuisivat kaikilta osin. Syynä menettelyyn oli piirin henkilöstöpula ja erittäin vaikea työtilanne, joka kärjistyi kesälomakautena. Nimismies on häneltä vaadittuna selvityksenä ilmoittanut, että hän pyrkii turvaamaan kansalaisten hallintopalvelut piirissään sillä tavalla, ettei ajokorttijaosta suljeta. Lääninhallitus ja sisäasiainministeriö puolestaan olivat, välttämättömien tilapäisjärjestelyjen lisäksi, ryhtyneet toimenpiteisiin nimismiespiirin työtilanteen parantamiseksi pysyvästi.

Asian johdosta sisäasiainministeriölle lähettämässään kirjeessä apulaisoikeuskansleri on todennut, että hallintoviranomaiselle kuuluvan jonkin tehtäväryhmän hoitamisen keskeyttämistä kokonaan ei erityisen vaikeassakaan työtilanteessa voida pitää kansalaisten oikeusturvan kannalta hyväksyttävänä. Viranomaisen on tällöinkin, käytettävissään olevien voimavarojen puitteissa ja niitä tarkoituksenmukaisesti kohdentaen, tasapuolisesti huolehdittava kaikkien tehtäviensä suorittamisesta. Kuitenkin asioiden tärkeys- ja kiireellisyysnäkökohdat tulee välttämättömiltä osin ottaa huomioon. Koska nimismiespiirin ajokorttiasioiden hoitamismahdollisuuksista oli lehdistössä esiintynyt erisuuntaisia käsityksiä, poliisihallinnon tuli huolehtia myös siitä, että ajokorttiasioiden hoidon varmistumisesta julkisuudessa tiedotetaan.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.