10.05.1990

Rangaistusmääräys - Vastustaminen - Esitutkinta

Huomion kiinnittäminen esitutkinnan suorittamiseen saatettaessa rangaistusvaatimus tuomioistuimen käsiteltäväksi

Nimismiespiirissä rangaistusvaatimusasioita käsittelevän henkilökunnan huomiota kiinnitetty esitutkinnan toimittamiseen rangaistusmääräysasiassa. Syytetty oli vastustanut rangaistusvaatimusta ja saattanut asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Todistajaa oli kuultu esitutkinnassa, mutta epäillyn osalta oli ainoastaan hänen lausumansa pääsisältö merkitty lyhyesti rangaistusvaatimusta koskevaan ilmoitukseen.

Rangaistusvaatimuksen saattamisella tuomioistuimen käsiteltäväksi tulisi olla sama vaikutus oikeudenkäynnin kulkuun kuin rikosasian vireille saattamisella yleensä. Esitutkinnan tarpeellisuus, kun rangaistusvaatimusta on vastustettu, tulisi aina erikseen harkita niin asian kaikinpuoliseksi selvittämisen kuin syytetyn oikeusturvankin kannalta.

Oikeuskanslerinvirastossa on toistamiseen havaittu, että esitutkinnan toimittamisessa vastaavanlaisissa tapauksissa vallitsee epätietoisuutta ja käytäntö on epäyhtenäinen. Tämän vuoksi jäljennös apulaisoikeuskanslerin kanteluasiassa antamasta päätöksestä on lähetetty oikeusministeriölle ja sisäasiainministeriölle tiedoksi ja otettavaksi huomioon esitutkinnasta annettujen säännöksien vaikutuksia seurattaessa ja harkittaessa esitutkinnan kehittämiseksi tarvittavia toimenpiteitä.

EsitutkintaL 2 §
EsitutkintaL 5 §
HE 14/1985 vp.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.